icon dna

Kontakt

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
Tel.: +48 22 481 55 55
Faks: +48 22 481 55 99

zdrowie.kobiety@roche.com

Inspektor Ochrony Danych:
dane.osobowe@roche.com

© 2020 Roche Diagnostics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HARMONY jest znakiem handlowym należącym do firmy Roche

Test Harmony jest nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT), opartym o wolne krążące DNA, i jest prenatalnym testem przesiewowym, nie jest testem diagnostycznym. Test Harmony nie bada potencjalnego ryzyka wystąpienia innych zespołów genetycznych niż wymienione w tej ulotce. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji medycznych wyniki testu Harmony muszą zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym pacjentkę, który może zaproponować potwierdzenie odpowiednim testem diagnostycznym. Test prenatalny Harmony został opracowany, a jego skuteczność określona przez Ariosa Diagnostics, laboratorium kliniczne z akredytacją CLIA/CAP mieszczące się w San Jose, CA USA. Usługa wykonania testu nie została zatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).