icon dna

Dlaczego warto wybrać test Harmony?

Test Harmony jest najlepiej przebadanym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym (NIPT) opartym na wolnokrążącym DNA1.

1 Skuteczność testu prenatalnego Harmony została potwierdzona w kilkudziesięciu badaniach z jego zastosowaniem, a następnie udokumentowana w 48 recenzowanych publikacjach (stan na styczeń 2018 r.).

Ważne odpowiedzi, które mają znaczenie

Planując macierzyństwo, potrzebujesz precyzyjnych odpowiedzi na pytania, które mają znaczenie. Takich dokładnych informacji dostarczy Ci badanie Harmony, gdyż charakteryzuje się ono większym stopniem czułości niż tradycyjne testy przesiewowe. Wykazano to w przełomowym, bezpośrednim badaniu porównawczym z udziałem ponad 15 000 kobiet w ciąży1
illustration 1
  • 1 Norton et al.: New England J of Medicine. 2015; 372 (17): 1589-1597.

Mniej niepokojących fałszywych alarmów

To oczywiste, że jako przyszłej mamie, zależy Ci na uzyskaniu rzetelnych informacji. Po wykonaniu badania Harmony mniej niż 1 na 1000 kobiet z prawidłowo rozwijającą się ciążą uzyskuje dodatni wynik w kierunku trisomii 21 (zespołu Downa)1. Tymczasem w przypadku tradycyjnych badań przesiewowych wykonywanych w pierwszym trymestrze ciąży 1 na każde 20 wyników będzie fałszywie dodatni2. Może to wywołać niepokój u pacjentki, a w konsekwencji prowadzić do wykonywania niepotrzebnych badań inwazyjnych.

illustration 1
  • 1 Stokowski et al.: Prenatal Diagn. 2015; 35: 1243-1246.
  • 2 Norton et al.: New England J of Medicine. 2015; 372 (17): 1589-1597.

Dowody kliniczne na skuteczność testu Harmony

Chcesz otrzymać wyniki, którym będziesz mogła zaufać zarówno Ty, jak również Twój lekarz prowadzący? Lekarz ginekolog, zanim zleci badanie, poszuka dowodów klinicznych potwierdzających jego skuteczność. Test Harmony został wykonany u ponad 1,4 mln kobiet w ciąży z ponad 100 krajów1. Spośród dostępnych dziś nieinwazyjnych badań prenatalnych opartych na wolnokrążącym DNA jest ono najlepiej udokumentowane. Ponadto charakteryzuje się wysoką skutecznością w przypadku ciąż z grup wysokiego i umiarkowanego ryzyka2.

illustration 1

*Dot. publikacji walidujących czułość analityczną i zastosowanie kliniczne. Badania nad efektywnością kosztową oraz badania archiwalne zostały wyłączone ze wskazanej liczby opublikowanych wyników badań.

  • 1 Dane w dokumentacji dot. testu Harmony.
  • 2 Norton et al. New England J of Medicine. 2015; 372 (17): 1589-1597.